CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM eLearning System

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip LoginSkip My Courses

My Courses

[[enrol]]Tin tức chung

Picture of Phạm văn Hùng
Bài tập tin học ứng dụng trong kinh doanh
by Phạm văn Hùng - Monday, 26 January 2015, 08:19 PM
 
Vì lý do chưa cấp kịp thời User cho sinh viên nên tạm thời các sinh viên
Download bài tập chương 5 tại đây
Picture of Phạm văn Hùng
Đề cương ôn tập Hệ thống thong tin quản lý
by Phạm văn Hùng - Tuesday, 25 November 2014, 07:10 AM
 
Nội dung ôn:
- Lý thuyết: 2 thành phần Môi trường kiểm soát và các hoạt động kiểm soát
- Bài tập: Lưu đồ chứng từ, DFD, bài toán quản lý rủi ro, bài toán phân tích lợi ích và chi phí của các thủ tục kiểm soát nội bộ
Tải tài liệu ôn tại đây
Picture of Phạm văn Hùng
T/b Mở Diễn đàn Tư vấn chuyên môn
by Phạm văn Hùng - Thursday, 19 December 2013, 01:15 PM
 
Hiện nay trên website eLearning CFI đã mở các diễn đàn tư vấn chuyên môn nhằm mục đích giúp cho các sinh viên có thể trao đổi các vấn đề về học tập với các Thầy Cô giáo bộ môn.
Các Sinh viên muốn tham gia câu lạc bộ sẽ đăng ký danh sách tại văn phòng Đoàn nhà trường hoặc liên hệ qua cô Hiền email:

minhhien101087@yahoo.com.vn

vi tinh


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 Today Saturday, 28 February 28
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

 • 26 Jan, 20:19
  Phạm văn Hùng
  Bài tập tin học ứng dụng trong kinh doanh more...
 • 25 Nov, 07:10
  Phạm văn Hùng
  Đề cương ôn tập Hệ thống thong tin quản lý more...
 • 19 Dec, 13:15
  Phạm văn Hùng
  T/b Mở Diễn đàn Tư vấn chuyên môn more...