CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM eLearning System

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip LoginSkip My Courses

My Courses

[[enrol]]Tin tức chung

Picture of Phạm văn Hùng
Thông báo cấp User
by Phạm văn Hùng - Sunday, 22 March 2015, 05:03 PM
 
Các sinh viên học môn Tin học ứng dụng B2 đăng nhập bằng mã sinh viên và mật khẩu là tinb15

vi tinh


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 Today Friday, 29 May 29 30
31       
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

  • 22 Mar, 17:03
    Phạm văn Hùng
    Thông báo cấp User more...