CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM eLearning System

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip LoginSkip My Courses

My Courses

[[enrol]]
hinh1


Tin tức chung

Picture of Phạm văn Hùng
Thông báo khóa Tập huấn Moodle
by Phạm văn Hùng - Thursday, 3 December 2015, 09:59 PM
 
Thứ bảy (5/12/2015) khóa tập huấn sẽ học nội dung sử dụng phần mềm eXe để đóng gói bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM, phần mềm eXe và tài liệu hướng dẫn có thể TẢI TẠI ĐÂY

vi tinh


Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None